Odkup nezapadlih terjatev pri finančnih strokovnjakih

Za zagotavljanje uspešnega poslovanja se lahko poslužimo storitev, kot je odkup nezapadlih terjatev. To možnost najdemo pri finančnih strokovnjakih, ki nudijo različne možnosti financiranja, predvsem ciljajo na uspešna podjetja, ki potrebujejo zanesljiv dotok likvidnih sredstev za sprotno financiranje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri razvoju poslovanja in ponudbe. Računamo lahko na dobro ponudbo storitev, moramo pa seveda premišljeno izbrati pravega partnerja.

Najbolj zadovoljni bomo, če za sodelovanje izberemo izkušene finančne strokovnjake z dobro ponudbo storitev. Še posebej to velja v primeru, da se odločimo za odkup nezapadlih terjatev – ta storitev je namreč pri izkušenih ponudnikih močno poenostavljena in zagotavlja odlično končno izkušnjo.

Kako poteka odkup nezapadlih terjatev?

Nezapadle terjatve so pravzaprav vse izdane fakture do datuma zapadlosti. Za odkup lahko namenimo le izbrane, lahko pa tudi vse, če ustrezajo določenim pogojem. Ravno zato je pomembno, da izberemo partnerja, ki dopušča na tem področju dovolj prilagodljivosti.

Odkup nezapadlih terjatev oziroma faktoring opravljajo faktorji, ki terjatve odkupijo in nato sami izterjajo zneske za plačilo pri končnem kupcu. Dandanes so te storitve močno poenostavljene in običajno lahko računamo, da bo možno vse opraviti kar na daljavo, pravzaprav lahko postopke v veliki meri avtomatiziramo. Najprej se moramo resda sestati s faktorjem in doreči podrobnosti glede sodelovanja, nato pa se običajno kar preko spleta oddaja potrebna dokumentacija za odkup terjatev. Ob izdaji fakture se odločimo, ali gre v odkup ali ne, nato se dokumentacija kar samodejno prenaša na ustrezen naslov. Tako je storitev pri večjih in bolj uveljavljenih faktorjih nadvse enostavna.

Pogoji za odkup nezapadlih terjatev

Seveda pa ne gre za odkup vseh terjatev in ne moremo vedno računati na to, da bomo našli ustreznega faktrorja za terjatve, ki jih imamo. Vsak faktor ima svoje pogoje, ki so vezani na obseg poslovanja in na boniteto kupcev. Razumljivo je, da bo odkup nezapadlih terjatev možen le, če s kupci nimamo težav. Na srečo so faktorji lahko precej prilagodljivi in recimo odkupujejo le ustrezne terjatve, čeprav imamo tudi druge kupce in terjatve.

Običajno so pogoji za odkup nezapadlih terjatev naklonjeni uspešnim malim in srednje velikim podjetjem. Značilen primer so start-upi in izvozniki, ki potrebujejo zanesljiv vir likvidnih sredstev za financiranje poslovanja, a v praksi se faktoringa poslužujejo tudi mnoga druga podjetja, ki imajo ustrezen portfelj kupcev.

Ponudba za odkup nezapadlih terjatev

Ker gre za atraktivne storitve, po katerih povprašujejo mnogi ambiciozni podjetniki, lahko najdemo tudi kar nekaj ponudbe. Seveda je najbolj pametno prave rešitve iskati pri uveljavljenih finančnih strokovnjakih. Za razliko od kreditov oziroma posojil to niso nujno banke, temveč so faktorji pogosto neodvisni strokovnjaki, ki se lahko bolje prilagodijo svojim strankam. To pomeni, da lahko pričakujemo ugodnejše pogoje in boljšo izkušnjo pri sodelovanju na dolgi rok. Prepričati se moramo le o tem, kakšni so pogoji za sodelovanje pri posameznem faktorju – zadostiti moramo pogojem glede obsega poslovanja in bonitete kupcev. Če tem pogojem ustrezamo, odkup nezapadlih terjatev verjetno ne bo predstavljal kakšnih omembe vrednih dodatnih komplikacij. Na dolgi rok je torej možno vzpostaviti odlično delujoč mehanizem zanesljivega financiranja.