Poslovanje lahko financira odkup nezapadlih terjatev

Na kakšen način bo podjetje financiralo svoje poslovanje? Ena izmed možnosti je odkup nezapadlih terjatev, ki je zelo elegantna rešitev za različne vrste podjetij. Ponuja namreč zanesljiv dotok likvidnih sredstev za uspešna podjetja, ki načrtujejo dolgoročno poslovno rast. S tem daje na voljo zalogo sredstev za sprotno poravnavanje obveznosti, investicije in večjo fleksibilnost pri poslovanju. Gotovo se splača premisliti o teh opcijah, saj za marsikatero podjetje predstavljajo zelo atraktivno izbiro.

Predvsem pa odkup nezapadlih terjatev omogoča, da svoje poslovanje financiramo z lastnimi sredstvi, saj ta pridobivamo iz prodaje. Terjatve nastanejo pri uspešnem poslovanju, kratkoročne terjatve predstavljajo obratna sredstva, ki jih lahko sproti porabljamo za plačevanje obveznosti in druge potrebe. A le, če do teh sredstev res pridemo hitro in brez težav. Da se ne bi s terjatvami posebej obremenjevali in da ne bi bilo treba čakati na plačila kupcev, lahko te terjatve ponudimo v odkup.

Odkup nezapadlih terjatev kot vir sredstev za podjetje

Dejansko torej ne gre za zunanji vir sredstev, kot je značilno pri bančnih posojilih in nekaterih drugih načinih financiranja. Sredstva generiramo sami s prodajo, na tej podlagi tudi nastanejo terjatve. Tako sami prislužimo svoj denar, pri odkupu ne moremo pričakovati višjega zneska. Financiranje poslovanja z lastnimi sredstvi ima mnoge prednosti, na ta način lahko vzdržujemo dolgoročno finančno stabilnost in smo veliko bolj fleksibilni, kot če bi bili odvisni od drugih virov financiranja.

Tu ima odkup nezapadlih terjatev pravzaprav drugačno vlogo. Skrbi predvsem za to, da dobimo sredstva pravočasno na račun, običajno že takoj, ko terjatev nastane in jo oddamo v odkup. Prav tako nas ta storitev zelo razbremeni in poenostavi poslovanje, saj nimamo dela z upravljanjem terjatev, s tem se izognemo tudi raznim stroškom in komplikacijam. Najti moramo le pravo ponudbo za odkup.

Odkup nezapadlih terjatev opravljajo faktorji

Ta storitev se imenuje faktoring, nudijo pa jo faktorji. Finančni strokovnjaki imajo zelo atraktivne storitve za uspešna podjetja, ki želijo svoje poslovanje financirati z lastnimi sredstvi. Faktoring vključuje odkup nezapadlih terjatev, v praksi to pomeni, da faktor takoj odkupi izstavljene račune in prevzame upravljanje teh terjatev. Podjetje, ki terjatve odda, dobi znesek z računa, ki se prilagodi po dogovoru oziroma se v manjšini zadrži do prejema plačila s strani končnega kupca.

Faktoring je lahko zelo celovita storitev, ki povsem prevzema upravljanje terjatev. Podjetje s terjatvami torej nima dela, odda jih neposredno faktorju, znesek z računa pa dobi takoj. Za mnoga podjetja je to izredno posrečena rešitev za financiranje poslovanja.

Za katera podjetja je odkup nezapadlih terjatev priporočljiv?

Faktoring ni rešitev v sili, namenjen je uspešnim podjetjem z visokimi ambicijami. Včasih se ga poslužijo tudi podjetja v postopku prestrukturiranja, še pogosteje pa pomaga uspešnim start-upom, izvoznikom in drugim podjetjem, ki potrebujejo likvidna sredstva za financiranje svojega poslovanja. Predvsem so to podjetja, ki pričakujejo veliko poslovno rast in imajo načrte, pri katerih želijo biti fleksibilna. Tu nam odkup nezapadlih terjatev odpira mnoge priložnosti, ki jih sicer ne bi imeli, kaj lahko se izkaže, da je prav to ključna prednost na konkurenčnem trgu.