Kaj vse spada pod intelektualno lastnino?

Intelektualna lastnina je pojem, za katerega marsikdo ne ve, kaj točno obsega. Skupno za tovrstno lastnino je, kot že ime pove, da gre za produkt človeške pameti, miselnih procesov. V zvezi s tem obstaja tudi pravni koncept, ki skrbi za to, da se to področje ustrezno zaščiti in varuje. Pri tem se dodeli pravice avtorju intelektualne lastnine. Znanje se pri tem ščiti z namenom, da se pospešuje razvoj intelektualnih stvaritev. Po drugi strani pa se pri tem skrbi za pravično trgovino, ki prispeva h gospodarskem in socialnem razvoju družbe.

Predpisi s tega področja

V zvezi z intelektualno zaščito in njenim varovanjem obstajajo mednarodne pogodbe, evropski predpisi in narodna zakonodaja. Določene so pravice avtorja ter posledice, v primeru, če pride do kršitev na tem področju. V Sloveniji to področje urejajo posebni predpisi in sicer zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, zakon o industrijski lastnini ter zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.

Predpisi govorijo o tem, da sme imetnik pravice prepovedati komercialno izkoriščanje določenega dela, predmeta, če ni dal ustreznega dovoljenja na tem področju. Varstvo pravic se pri tem nanaša izključno na pridobitno dejavnost. Načeloma velja, da pravice krajevno in časovno omejene. Izjeme so blagovne znamke, trgovska imena in geografske označbe.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

Pojem tovrstne lastnine je postal aktualen z ustanovitvijo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, katere sedež se nahaja v Ženevi. Nastala je na osnovi Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino leta 1967. Organizacija si prizadeva, da bi pravila na tem področju čim bolj prilagodila in poenotila za vse članice Evropske unije. Katera področja torej spadajo sem:

  • dela, ki so nastala v sklopu znanosti in umetnosti;
  • dela s področja industrijskega oblikovanja;
  • blagovne znamke, komercialna imena in označbe;
  • različna znanstvena odkritja;
  • razne gledališke in podobne predstave in prenašanja;
  • izumi, ki se pojavljajo na vseh področjih človekovega delovanja

Vidimo torej lahko, da gre za res široko področje.