Odkup nezapadlih terjatev v času gospodarske negotovosti

V času gospodarske negotovosti potrebujemo zanesljiv vir financiranja poslovanja. To je lahko odkup nezapadlih terjatev, ki je za mnoga podjetja odlična rešitev. Seveda se ne zanašamo na posamezne denarne tokove, temveč vzpostavimo stabilen sistem financiranja iz različnih virov, a za dobrodošel prihodek za kratkoročno financiranje poslovanja vsekakor lahko izkoristimo opcije, ki nam jih ponuja odkup nezapadlih terjatev oziroma faktoring.

Nenazadnje na ta način še vedno pridobivamo sredstva iz lastne prodaje, le da se izognemo čakanju in morebitnim zapletom. Nezapadle terjatve so tiste, ki nastanejo pri rednem poslovanju podjetja, v njih pa je lahko vezan velik delež uporabnih sredstev, ki bi jih sicer raje izkoristili za neposredno financiranje poslovanja. Faktoring je torej storitev, pri kateri nezapadle terjatve prodamo in takoj pridobimo uporabna likvidna sredstva. V času gospodarske negotovosti je to zelo dobrodošla možnost.

Odkup nezapadlih terjatev za vzdrževanje rednega poslovanja

Vsaka gospodarska negotovost se kaže v nepredvidljivi potrošnji, za mnoga podjetja to pomeni upad naročil in prihodka. Medtem stroški ostajajo enaki, morda celo višji. Še vedno je treba plačevati najemnine, skrbeti za vzdrževanje, zagotoviti plače, poleg tega še vedno financiramo tudi proizvodnjo in naročamo pri dobaviteljih. Vse to so stroški, ki jih ne moremo vedno pokrivati s prihranki, raje bi uporabili sredstva iz prodaje. Ta so vezana v terjatvah in nam niso na voljo, kar lahko vodi do likvidnostnega krča in nezmožnosti plačevanja obveznosti.

Odkup nezapadlih terjatev je v takšnem primeru odlična rešitev, ki zagotavlja vzdrževanje rednega poslovanja podjetja. V poštev pride seveda za podjetja, ki tudi v času gospodarske negotovosti računajo na uspešno poslovanje, a ne želijo tvegati težav v primeru, da začne neugodno razmerje med prihodki in odhodki ogrožati plačilno sposobnost podjetja.

Kako deluje odkup nezapadlih terjatev?

Dodatna prednost je ta, da je faktoring zelo enostavna in elegantna rešitev. Izberemo faktorja, s katerim bomo sodelovali, nato pa pripravimo fakture, ki jih želimo ponuditi v odkup. Te postopke je možno v veliki meri avtomatizirati, dokumentacijo oddamo kar preko spletnega vmesnika. Faktor fakture prevzame in potrdi, nato pa nakaže sredstva znesek s fakture na račun podjetja.

Nekaj dela bo le v začetku, ko se s faktorjem dogovarjamo za podrobnosti in se odločimo za sodelovanje. Ko se dobro uskladimo, pa je odkup nezapadlih terjatev povsem enostaven in odlično deluje, ne da bi se morali s temi postopki posebej ukvarjati. Tudi stroškov praktično ne bo oziroma ne bo treba skrbeti za plačevanje računov, saj se faktoring načeloma financira sam, faktor preprosto pobere določeno provizijo pri opravljanju storitve.

Izbira faktorja za odkup nezapadlih terjatev

Pri faktoringu torej lahko pričakujemo zelo prijetno izkušnjo in odličen učinek na dolgi rok. Jasno je, da to velja le za zanesljive faktorje, ki imajo dobro utečene postopke in se lahko prilagodijo vsakemu podjetju. Izberemo torej večje in uglednejše faktorje, ki imajo prepričljive reference. Vsekakor je priporočljivo za storitev raje odšteti tudi nekaj več denarja, da pridemo do res zanesljive rešitve za financiranje poslovanja v času gospodarske negotovosti. Na srečo odkup nezapadlih terjatev ponujajo zanesljivi faktorji, med katerimi lahko izbiramo.