Hiter in enostaven odkup terjatve

Terjatve sicer predstavljajo obliko sredstev in podjetje lahko računa na to, da bo iz njih pridobilo tudi likvidna sredstva za uporabo pri poslovanju. A vseeno je lahko odkup terjatve veliko boljša možnost, tudi če nimamo kakšnih velikih problemov s svojimi kupci – še posebej v primeru, da imamo možnost hitrega in enostavnega odkupa oziroma prodaje svojih terjatev.

To možnost ponujajo faktorji, to so podjetja, ki odkupujejo nezapadle terjatve. Postopek je praviloma zelo enostaven in ponuja kar nekaj prednosti. Poleg tega so storitve prilagodljive in jih lahko koristijo tudi podjetja, ki imajo na voljo le omejen nabor tovrstnih finančnih instrumentov. Faktoring je najbolj primeren za mala in srednje velika podjetja, ki uspešno poslujejo in potrebujejo zanesljiv vir likvidnih sredstev za financiranje svojega poslovanja. Ima pa odkup terjatve tudi druge prednosti, ki se izkažejo pri poslovanju v različnih podjetjih.

Možnosti za odkup terjatve

Pri poslovanju imamo sicer opravka z različnimi vrstami terjatev. Najbolj morda izstopajo zapadle terjatve, pri katerih nastanejo težave, a te predstavljajo le majhen delež vseh terjatev. Veliko bolj pogoste so kratkoročne terjatve pred datumom zapadlosti, torej izdani računi, ki čakajo na plačilo. Ravno pri teh lahko pričakujemo najbolj prepričljive prednosti, če imamo možnost za odkup terjatve.

Razlogov za prodajo nezapadlih terjatev je več. Dober razlog je navsezadnje že ta, da se ne želimo ukvarjati z upravljanjem terjatev, kar zahteva veliko časa in truda, nastanejo pa tudi določeni stroški. Še posebej očitno je to pri terjatvah, pri katerih moramo pomisliti tudi na opozarjanje in opominjanje ter naposled izterjavo. Tudi tveganje za morebitne zamude in neplačila je dober razlog, da upravljanje terjatev zaupamo podjetju, ki ponuja odkup. Terjatve pa nenazadnje omejujejo fleksibilnost pri poslovanju, zato je pametno izkoristiti možnost odkupa – sredstva bomo namreč dobili takoj, tako pa bomo stalno razpolagali z uporabnim kapitalom za upravljanje poslovanja podjetja.

Prav te možnosti za odkup terjatev so najbolj privlačne za večino podjetij, saj so ugodni tudi pogoji za odkup. Terjatve, ki so že zapadle ali pa so iz drugih razlogov problematične, se prav tako odkupujejo, a po bistveno manj ugodnih pogojih.

Odkup terjatve v praksi

Kako poteka odkup terjatve? Večinoma faktorji postopek zelo poenostavijo, saj se tudi sami ne želijo ukvarjati z morebitnimi zapleti in nesporazumi. Tako v praksi pogosto vse opravimo kar na daljavo preko spleta, v bistvu moramo samo izbrati terjatve, ki jih želimo prodati, in potrebno dokumentacijo oddati preko spletnega vmesnika.

Tako se hitro in enostavno rešimo terjatev, upravljanje prepustimo strokovnjakom, dobimo pa sredstva, ki jih lahko uporabimo takoj. Ta rešitev ima mnoge prednosti, ki se pokažejo pri vsakem podjetju.

Pogoji za odkup terjatve

Čeprav so ponudbe za faktoring praviloma veliko bolj fleksibilne kot pri bančnih kreditih in drugih primerljivih finančnih instrumentih, je treba še vedno zagotoviti skladnost z nekaterimi ključnimi pogoji. V poštev pridejo manj tvegane terjatve pri podjetjih, ki uspešno poslujejo z zanesljivimi kupci. Tako za odkup terjatve ne pričakujemo kakšnih težav in vsi lahko pričakujejo dobro izkušnjo – podjetje, faktor in končni kupec. Če pride ta opcija v poštev, se jo gotovo splača izkoristiti.