Varna naložba v zavarovana posojila na platformi za refinanciranje

Varna naložba nudi vlagateljem nizko mero tveganja pri investiranju. To pomeni, da so investicije z določenimi parametri zavarovane, zato je manj možnosti, da bi vlagatelj izgubil glavnico in ustvarjene obresti, ki zanj predstavljajo dodaten zaslužek. Med ne tvegane investicije spadajo predvsem bančni depoziti, vzajemni skladi, varčevalni računi in investicije v zavarovana posojila.

Investicije v zavarovana posojila potekajo na platformi za medsebojno posojanje denarja oziroma peer-to-peer lending platformi, ki nudi premium donose z malo tveganja. Na platformi se združujejo tako posojilojemalci kot vlagatelji, ki za določeno obdobje vežejo sredstva v posamezno posojilo in ga tako financirajo, za investiranje pa pridobijo dobro obrestno mero, ki ustvarja letne donose.

Varna naložba – določitev bonitetne ocene posojilojemalca

Ko posojilojemalec kot fizična ali pravna oseba zaprosi za kredit pri platformi za refinanciranje, gre njegova prijava skozi več postopkov. Zahtevek z vsemi podatki najprej preveri platforma, nato pa dokumentacijo pošlje bonitetni hiši, ki opravi dvostopenjsko evaluacijsko preverjanje kreditne sposobnosti posojilojemalca.

Na podlagi kreditne sposobnosti, ki je pomembna pri nadaljnjem odplačevanju kredita, bonitetna hiša določi tudi bonitetno oceno posojilojemalca. Ko se posojilo objavi na platformi, je ob investiciji zapisana dana obrestna mera, ki je določena glede na bonitetno oceno. Višja obrestna mera pomeni nižjo bonitetno oceno in obratno.

Posojila zavaruje kredibilna zavarovalnica

Posamezno posojilo oziroma investicijo ne preveri le bonitetna hiša, temveč tudi kredibilna zavarovalnica. Platforma pošlje zavarovalnici vso dokumentacijo o posameznem posojilu. Po preučitvi podatkov nato zavarovalnica zavaruje kredit za primere odškodninskih zahtevkov, ki se lahko pojavijo, če posojilojemalec zamuja s plačevanjem obroka kredita ali pa preneha plačevati kredit.

V teh primerih platforma uveljavlja odškodnino pri zavarovalnici, katera nato vsem vlagateljem, ki so vezali sredstva v investicijo, izplača glavnico in obresti. Tako investitorji ne morejo izgubiti denarja, ki so ga vložili. Slednje je velikokrat težava pri vrednostnih papirjih, največkrat delnicah, ki niso zavarovane iz nobene strani in zato predstavljajo veliko tveganje.

Ali varna naložba omogoča izplačilo celotne glavnice?

Zavarovalnica v primeru uveljavljanja odškodninskega zahtevka izplača vlagatelju 90 odstotkov vrednosti vloženih sredstev skupaj z natečenimi obrestmi, preostalih 10 odstotkov glavnice z obrestmi pa izplača platforma za refinanciranje. Tako se za vlagatelja obdobje vezave sredstev predčasno zaključi, pri tem pa varna naložba v zavarovana posojila omogoča povrnitev investiranega denarja.