Kako pomembna je pravna zaščita blagovne znamke?

Pravna zaščita blagovne znamke zajema postopek registracije znamke podjetja, v kar je lahko vključen logotip, različni simboli in grafični elementi, barve, besede in števila ter drugo. Vse te lastnosti predstavljajo in pozicionirajo podjetje na trgu, kar se odraža v prepoznavnosti med kupci, poslovnimi partnerji in drugimi odjemalci.

Za registracijo intelektualne lastnine lahko podjetja najamejo pravno pomoč oziroma odvetnike, ki so specializirani na tem področju in zelo dobro poznajo zakone ter celoten postopek registracije. Ko podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino lahko vloži tožbo proti drugim podjetjem, ki so kršila ime oziroma uporabila že registrirano lastnino. Tako se podjetje zavaruje pred kršitvami ter hkrati lahko izterja visoke odškodninske kazni. Vendar pa to ni edina prednost, ki jo nudi registracija blagovne znamke.

Zaščita blagovne znamke s pravico do uporabe

Če podjetje najame pravno pomoč, bo specializirani odvetnik pred registracijo preveril v vseh registrih, ali je znamka že registrirana ter ali katero drugo podjetje že uporablja podoben ali zelo podoben logotip, ime, grafične elemente in drugo. Po registraciji pa podjetje pridobi izključno pravico za uporabo znamke na določenem geografskem območju, saj je mogoče intelektualno lastnino zaščititi le v Sloveniji ali pa tudi drugod po svetu.

Zaščita blagovne znamke preprečuje ustvarjanje nepotrebnih stroškov

Če podjetja pravno ne zaščitijo znamke in intelektualne lastnine, lahko kasneje ugotovijo, da uporabljajo že registrirano ime in morajo zato spremeniti vse podatke, ki so vezani na to ime. To pa ustvarja velike stroške, saj mora organizacija spremeniti in kupiti nove poslovne vizitke, izdelati nove marketinške prospekte in letake, spremeniti spletno stran, zunanje promocijske table in mnogo drugega.

Če mora podjetje vse to spremeniti, hkrati izgubi tudi že uveljavljeno in prepoznano ime na trgu. Kupci in odjemalci se lahko zmedejo, saj ne vedo, ali novo ime zastopa isto podjetje. Ker je velik del prodaje osredotočen na oglaševanje izdelkov ali storitev pod določenim imenom, logotipom ali simbolom, lahko zamenjava le-teh vpliva na kupčeve nakupe in odločitve o nakupu.

Spletne trgovine in registracija intelektualne lastnine

Vedno več podjetij prodaja svoje izdelke preko spletnih trgovin, ki niso na voljo le na domačem trgu, temveč tudi na mednarodnem trgu. Registracija intelektualne lastnine na tujih trgih oziroma v tujih državah, kjer se prodajajo izdelki iz spletne trgovine, lahko drugim podjetjem prepreči, da bi skušali zmesti kupce z uporabo identičnega ali zelo podobnega imena in znamke. Že tako je kršitelje v drugih državah težje odkriti, vendar pa pravna zaščita blagovne znamke učinkoviteje in hitreje izpostavi kršitve izključne pravice za uporabo imena.