Znamka kot simbol podjetja

Blagovna znamka predstavlja srž vsakega podjetja. Gre za prvo informacijo, prvi vtis s potencialnim kupcem. Odlikuje jo unikatnost, pomembno je, da s seboj nosi neko sporočilnost, da je blagovna znamka smiseln odraz dejavnosti podjetja. Hkrati naj bi pritegnila in informirala. Ker je njena vloga pomembna, je pomembno tudi to, da se podjetja odloči za njeno zaščito.

Kako se blagovna znamka zaščiti?

Blagovna znamka se zaščiti tako, da podjetje, ki bi želelo registrirati blagovno znamko, najprej pošlje vlogo na Urad za intelektualno lastnino. Vloga mora biti podana skladno s pravili. Vsebovati mora tudi vse obvezne vloge. V njej mora podjetje podati zahtevane podatke o podjetju in priložiti tri izvode, iz katerih je razvidna blagovna znamka. Za registracijo blagovne znamke je treba plačati tudi določeno pristojbino. Potrdilo o plačilu se priloži vlogi.

Ko Urad vlogo prejme, jo najprej pregleda, če je pravilno izpolnjena in če so priložene vse obvezne priloge. Če karkoli manjka, pozove stranko, da vlogo dopolni. Če je vloga popolna oziroma ko je, se na Uradu preveri še, če je predlagano znamko sploh mogoče zaščititi. Za nekatere se namreč ugotovi, da to ni možno.

Če je blagovna znamka taka, da jo je možno registrirati, potem se podatke o njej objavi na spletni strani Urada za intelektualno lastnino. Tam so podatki vidni javnosti naslednjih 90 dni oziroma 3 mesece. Namen tega je, da lahko katerikoli imetnik dovoljenja pregleda, če je mogoče predlagana znamka slična ali zelo podobna kakšni obstoječi, ki je že registrirana. Če je ugotovljeno, da je temu tako, potem se seveda postopek ustavi in registracija ni možna. Če pa naveden rok preteče, pri tem pa nihče ne ugovarja oziroma prepozna znamko kot že obstoječo, potem Urad poskrbi, da registracija steče do konca.

Tako izvedena registracija nato velja še 10 let od datuma registracija. Potem registracija poteče in ni več veljavna. Vendar pa se jo da poljubno podaljševati na vsakih nadaljnih 10 let. S tem se tako podjetje učinkovito zaščiti pred konkurenco. V primeru kršitve blagovne znamke, se lahko poda v tožbo konkurenčnega podjetja.