Factoring odstop terjatve s prednostmi za podjetja

Factoring kredit za obratna sredstva predstavlja alternativo klasičnim bančnim posojilom, saj nudi fakturiranje izdanih računov s takojšnjim dostopom do gotovine za že opravljeno dobavo blaga ali storitev. V splošnem postopek poteka tako, da podjetje proda oziroma odstopi faktor družbi posamezno zapadlo ali ne zapadlo terjatev.

Ko faktor odkupi račun in pregleda podatke, nato nakaže na bančni račun podjetja 80 do 90 odstotni znesek celotne obveznosti. Faktor z odkupom računa tudi prevzame nase izterjavo dolga in določi rok plačila kupcu podjetja. Ko kupec podjetja poplača dolg in nakaže celotni znesek faktorju, nato le-ta nakaže preostala sredstva na bančni račun podjetja. Preostali znesek pa je zmanjšan za provizijo storitve.

Factoring zagotavlja takojšnji denarni tok

Faktoring kredit za podjetje nudi takojšen dostop do gotovine, kar omogoča nemoteno poslovanje in plačevanje tekočih stroškov, stroškov nabav materiala in drugo. Podjetju zato ni potrebno čakati 30, 60 ali 90 dni in več na poplačilo izdanih računov. Ta oblika vira financiranja je primerna za kratkoročne potrebe po obratnih sredstvih, pri čemer bančna posojila ne nudijo tako ugodnih pogojev.

Odkup računov v primerjavi z bančnimi posojili

Banke lahko potrebujejo nekaj mesecev za odobritev kredita. Nato lahko traja nekaj tednov, da banka podjetju nakaže denar na račun. Običajno banke tudi nudijo višje obrestne mere, kar za organizacijo predstavlja dražjo obliko financiranja. Pri klasičnem bančnem posojilu je potrebno tudi vnaprej določiti natančno porabo sredstev, kar je pri odkupu terjatev bolj fleksibilno. Poleg tega zavarovanje, bonitetna in kreditna ocena ter zgodovina posojil niso glavni dejavniki pri odločanju o tem, ali je podjetje primerno za faktoring odkup terjatev.

Factoring zajema paket več storitev

V primeru, da podjetje najame faktor družbo, ki izvršuje odkup računov, so v paketu vključene tudi druge storitve, kot je preverjanje kreditne sposobnosti strank podjetja ter upravljanje s terjatvami. Faktor prevzame delo sledenja neporavnanih obveznosti ter kontaktiranja strank, ki faktur ne poravnajo v roku. Tako se podjetje lahko osredotoči na poslovanje in rast prihodkov, saj ne porablja časa in virov za upravljanje s terjatvami.

Faktoring odstop terjatve izboljšuje poslovne odnose

Ker ima podjetje zaradi sodelovanja s faktorjem ves čas na voljo optimalen dotok gotovine lahko poplača svoje obveznosti do dobaviteljev v roku. To podjetju pomaga ohranjati dobre odnose z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji. Prav tako so povečana obratna sredstva namenjena poplačilu obveznosti do zaposlenih in države. Factoring odkup terjatev zato ustvarja dobre poslovne odnose, kar vpliva tudi na širše prepoznano verodostojnost podjetja.