Faktoring odkup terjatev za takojšnje poplačilo obveznosti

Ena izmed poglavitnih prednosti factoring odkupa terjatev je v ažurnem nakazilu gotovine, zato podjetje lahko poskrbi za takojšnje poplačilo obveznosti do svojih dobaviteljev, zaposlenih in države. Povečevanje denarnega toka pozitivno vpliva na likvidnost, podjetje pa lahko pravočasno poravna vse stroške tekočega poslovanja, ne da bi moralo čakati na plačila kupcev.

Ne glede na to, ali gre za klasični ali dobaviteljski faktoring, predstavlja ta vir financiranja dobro podlago za stabilno in predvidljivo poslovanje, ne da bi podjetje s kreditom ustvarjalo dolgove v bilanci stanja. Odstop zapadlih ali ne zapadlih terjatev lahko poteka periodično, saj podjetje in faktor družba med seboj sodelujeta na podlagi pogodbe.

Obratna sredstva za poplačilo obveznosti

Storitev z odkupom terjatev zagotavlja financiranje v enem do dveh dneh od odobritve vloge. Tako podjetje pridobi gotovino na bančni račun, še preden izdan račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev zapade v plačilo. Če podjetje potrebuje takojšnja obratna sredstva, je faktoring najboljša možnost, saj gre za takojšnje nakazilo gotovine. Podjetju ni potrebno dolgo čakati na odobritev vloge.

Odkup terjatev skrajšuje čas od izdaje do plačila računa

Organizaciji ni potrebno čakati več mesecev na plačilo računa. Nekatera podjetja so s svojimi kupci dogovorjena, da izdajajo fakture z daljšim plačilnim rokom, vendar so pri tem prisiljena, da v vmesnem času poiščejo druge vire financiranja, zato da lahko zagotovijo nemoteno delo v podjetju, plačajo tekoče operativne stroške in drugim kupcem zagotovijo dobavo blaga ali storitev.

Kredit za obratna sredstva brez dodatnih stroškov

Ena izmed večjih prednosti faktoring storitev je v tem, da ne gre za klasično bančno posojilo za obratna sredstva, pri čemer morajo podjetja dlje časa čakati na odobritev, pa tudi takrat ne vedo, ali bo banka kredit odobrila. Poleg tega mora organizacija plačati stroške odobritve, letne obresti na glavnico in porabiti gotovino za vnaprej določene namene. Pri faktoring poslih pa se obračuna le provizija na opravljen posel, ko kupec opravi poplačilo obveznosti za določen izdan račun.

Faktoring storitve odpravljajo težave s pridobivanjem posojil

Številna podjetja imajo težave s pridobivanjem bančnih posojil, še posebej v teh časih, ko so banke zaostrile pogoje. Zato se mnoga majhna podjetja in startupi, ki ne poslujejo dolgo časa, bojujejo s pridobitvijo virov financiranja. Faktoring storitve za takojšnje poplačilo obveznosti pa nudijo ugodno rešitev, saj ne gre za sistem odplačevanja kredita, temveč za enkratno plačilo provizije za opravljen posel.

Celovito upravljanje s terjatvami

Specializirane faktor družbe svojim naročnikom nudijo tudi druge storitve, ki so vštete v ceno provizije za posamezen odkup terjatve. Med drugim finančni strokovnjaki skrbijo za preverjanje bonitete in kreditne sposobnosti kupcev podjetja, izterjujejo dolgove, komunicirajo s kupci, sledijo finančnim podatkom in odprtim terjatvam, skrbijo za hitro odobritev vloge za poplačilo obveznosti, upravljajo s portfeljem terjatev in mnogo drugega.