Faktoring – odkup terjatev

Za uspešno poslovanje imamo na voljo nekatere posrečene finančne instrumente, med katerimi je tudi faktoring – odkup terjatev. Ta opcija ponuja dobrodošle prednosti za praktično vsako podjetje, posebej pa odgovarja manjšim in srednje velikim podjetjem, ki računajo na uspešno poslovanje brez nepotrebnih težav in ovir. Najbolj primerna so podjetja, ki imajo dokaj ustaljeno poslovanje in širok nabor strank, v prihodnosti pa želijo poslovanje še razširiti in doseči večjo poslovno rast.

V vsakem primeru pa lahko pričakujemo nekatere prednosti, ki izhajajo iz tega, kako faktoring oziroma odkup terjatev sploh deluje. Gre za finančni instrument, ki služi predvsem za hitro pridobivanje sredstev z naslova prodaje.

Kako deluje faktoring odkup terjatev?

Medtem ko imamo pri terjatvah pogosto v mislih zapadle račune in dolgove, je faktoring odkup terjatev takoj, ko te nastanejo. To so nezapadli računi, ki jih faktor financira takoj, iz tega pa izhaja kar nekaj prednosti.

Pri faktoringu terjatve pravzaprav prodamo faktorju, ki se nato sam ukvarja z izterjavo pri dejanskem kupcu. Tudi pri terjatvah, pri katerih ne pričakujemo kakšnih zamud, neplačil in podobnih težav, ima to nekatere prednosti. Predvsem seveda to, da dobimo denar takoj, ko je račun izdan, torej plačilni roki sploh niso tako relevantni. Poleg tega je celoten postopek zelo enostaven, za kar poskrbijo predvsem ponudniki, ki opravljajo faktoring odkup terjatev. Pri nekaterih lahko kar preko spleta oddamo terjatve, ki bi jih radi prodali na ta način, postopek pa je nato avtomatiziran. To je velika prednost predvsem za večja podjetja s pestro paleto kupcev.

V osnovi gre pri faktoringu torej za odkup nezapadlih terjatev s takojšnjim plačilom, običajno se v roku 24 ur financira skoraj celoten znesek računa. Nekaj odstotkov faktoring zadrži do končnega plačila kupca, seveda pa se od tega odšteje tudi določena provizija.

Faktoring odkup terjatev prinaša prednosti

Jasno je, da lahko na ta način pričakujemo nekatere dobrodošle prednosti. Denar z naslova prodaje prejmemo takoj, ni nam treba čakati na plačila kupcev. Tako imamo bistveno več svobode pri poslovanju na konkurenčnem trgu, financiramo lahko nabavo in poslovni razvoj. Izkoristimo lahko ugodnosti pri dobaviteljih, ki radi sodelujejo s podjetji, ki hitro in zanesljivo plačujejo svoje račune.

Prav tako smo bolj prilagodljivi pri poslovanju z našimi kupci. S faktoringom dobimo denar od vsakega računa takoj, torej nam ni treba skrbeti glede datuma zapadlosti. Ponudimo lahko daljši rok za plačilo, česar bodo kupci gotovo veseli. Še ena velika prednost je preprosto ta, da se nam s terjatvami ni treba ukvarjati, račune preprosto izdamo, dobimo denar in na terjatve pozabimo, saj upravljanje terjatev lahko v celoti prevzame faktoring.

Odločitev za faktoring odkup terjatev

Seveda ne gre za univerzalno rešitev, ki bi bila nepogrešljiva za prav vsako podjetje. Predstavlja se predvsem kot alternativa drugim finančnim instrumentom, recimo bančnim posojilom, ki nimajo tako ugodnih pogojev. Če se odločimo za faktoring, moramo dobro pretehtati vse prednosti in morebitne pomisleke, upoštevamo pa seveda tudi ceno. Pri večini ponudnikov lahko pričakujemo zelo ugodne cene, pravzaprav se faktoring odkup terjatev financira samodejno skozi terjatve, ki jih faktor financira in pri tem zadrži ustrezno provizijo.